Kontakt

ul. Kościelna 29,

37-410 Ulanów

 

Kancelaria tel. (+48) 15 8763024

Wikariat: tel. (+48) 15 8763248

Ks Prałat Józef Lizak   (+48) 15 8763281

Kancelaria jest czynna w każdy dzień roboczy. Niedziele i święta – nieczynne.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO:

-akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

-dane personalne rodziców chrzestnych(imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania)

-jeśli dziecko jest z poza parafii to zaświadczenie od Ks. Proboszcza (zgodę na chrzest poza parafią)

-jeżeli chrzestni są z innej parafii to przynoszą od swojego proboszcza pismo stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej

ŚLUB:

najpóźniej przed upływem trzech miesięcy uzgodnić termin ślubu,dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego:

-dowód osobisty

-świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu.

-świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii

-zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

-zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego (po -zaświadczenie do USC należy pójść na trzy miesiące przed ślubem)

-nazwisko i imię oraz adresy zamieszkania świadków ślubu

POGRZEB:

-karta zgonu wydawana przez lekarza stwierdzającego śmierć.

-potwierdzenie przyjęcia przez zmarłego sakramentu namaszczenia chorych od kapelana -szpitalnego, gdy człowiek zmarł w szpitalu

-zgłoszenie pogrzebu w kancelarii parafialnej, niezależnie od godzin urzędowania.